Материалдар

№172/145 (5569) - 04.07.2017ж.

Ақтөбе қаласының атаусыз көшесіне Таразы Қаленқызының есімін беру туралы